Výbojky ve veřejném osvětlení budou svítit i nadále

Nastupující expanze světelných zdrojů LED možná na někoho působí jako dominující prvek v tomto odvětví výroby a spotřeby, ale stále máme ve hře technologii, známou již od počátku dvacátého století. Elektrický výboj plynných částic uvnitř skleněné baňky dal podnět k rozvoji nejsilnějších svítidel, jaká známe – výbojek. Sto let známá technologie však neznamená, že je zastaralá, již desítky let probíhá v laboratořích světově proslulých výrobců osvětlovací techniky neustálý vývoj světelných soustav zejména sodíkových a metalhalogenidových výbojek s elektronickým předřadníkem. Cílem je nabídnout vysoký měrný výkon, hospodárný provoz, stabilní světelný tok a přijatelnou barvu světla. V současné době se na trh dodávají výrobky s lepšími vlastnostmi keramických hořáků, odolných vůči mechanickému namáhání (otřesům způsobeným povětrnostními vlivy), což prodlužuje jejich výměnný interval.  veřejné osvětlení v přímořském městě (Terstu)

Veřejné osvětlení se mění plošně

Prozatím není důvod k tomu měnit celá svítidla pouličních lamp za moderní technologie LED, výhody stávajících systémů vyplývají z preferovaných vlastností, které jsou známy již řadu let – velmi dlouhá životnost, relativně malý počet svítidel na velké ploše a hlavně ideální odstín barvy světla (v pouličních lampách teplá bílá, na některých místech veřejné dopravy a na sportovištích neutrální bílá).veřejné osvětlení podél ulice
Výhodou výbojek nasazovaných na venkovních prostranstvích je snadná údržba – zpravidla se nemění jednotlivé vysloužilé kusy, ale jde o celoplošný zásah, krátce před předpokládaným ukončením životnosti. Délka provozu je u většiny výbojek dlouhodobě monitorována na základě mnohaletých zkušeností, což je např. u LED halogenů prozatím uváděno pouze na základě empirických výpočtů. Produkty, které opouští pásy výrobních linek v současné době, vykazují delší životnost vzhledem k některým změnám technologických procesů, a to také nahrává zastupitelům obcí a měst, kteří mohou výměnné intervaly výbojkového osvětlení prodloužit až o několik měsíců či let.